Industry

Industry

Proiecte

Realizarea unui centru de afaceri prin extinderea unei constructii existente, construirea unei hale , dotarea cu mobilier si echipamente TIC

Tema proiect Realizarea unui centru de afaceri prin extinderea unei constructii existente, construirea unei hale , dotarea cu mobilier si echipamente TIC
Beneficiar S.C. DECAN CONSULTING S.R.L.
Program / masura POR 4.1 “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate,  Management de proiect

Construirea unei hale pentru activitatile aferente procesului de zincare si dotarea cu echipamente tehnice si functionale pentru procesul de productie.

Tema proiect Construirea unei hale pentru  activitatile aferente procesului de zincare si dotarea cu  echipamente tehnice si functionale pentru procesul de productie.
Beneficiar S.C. ,,ADE METAL” S.R.L.
Program / masura PNDR Masura 413.12 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi “
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare

Construirea unei hale de productie peleti, a unui sopron de depozitare a peletilor , achizitia unei linii de productie si a utilajelor necesare fluxului tehnologic

Tema proiect Construirea unei hale de productie peleti, a unui sopron de depozitare a peletilor , achizitia unei linii de productie si a utilajelor necesare fluxului tehnologic .
Beneficiar S.C. MALI PELET S.R.L.
Program / masura PNDR Masura 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi “
Servicii prestate Consultanta ,Elaborare PUZ, Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare, Management de proiect