Infrastructure

Infrastructure

Proiecte

Reabilitare si modernizare Scoala Generala cu clasele I-VIII Dieci

Tema de proiect Reabilitare si modernizare Scoala Generala cu clasele I-VIII Dieci
Beneficiar Comuna Dieci
Program/Masura 3.4. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare, Management de proiect

Amenajare trotuare in com. Paulis, localitatile Paulis si Sambateni

Tema de proiect Amenajare trotuare in com. Paulis, localitatile Paulis si Sambateni
Beneficiar Comuna Paulis , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Management de proiect

Modernizare Strada Podului, Sat Cuvin, Com. Ghioroc, jud. Arad

Tema de proiect Modernizare Strada Podului, Sat Cuvin, Com. Ghioroc, jud. Arad
Beneficiar Comuna Ghioroc , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Management de proiect

Modernizare drum de exploatare

Tema de proiect Modernizare drum de exploatare
Beneficiar Comuna Dieci , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Axa IV LEADER, Măsura 411.25 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Management de proiect

Modernizare drum de exploatare

Tema de proiect Modernizare drum de exploatare
Beneficiar Comuna Brazii , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Axa IV LEADER, Măsura 411.25 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Management de proiect