Infrastructura

Infrastructura

Proiecte

Modernizare Drum Comunal 91 – Cetate Siria

Tema de proiect Modernizare Drum Comunal 91 – Cetate Siria
Beneficiar Comuna Siria , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Axa IV LEADER, Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare, Management de proiect

Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente TIC si mobilier a Grupului Scolar Jozef Gregor Tajovsky

Tema proiect Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente TIC si mobilier a Grupului Scolar Jozef Gregor Tajovsky
Beneficiar Orasul Nadlac , Jud. Arad
Program / masura POR 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuuă”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare, Management de proiect

Modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente TIC si mobilier a scolii Ioan Slavici

Tema proiect Modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente TIC si mobilier a scolii Ioan Slavici
Beneficiar Comuna Siria , Jud. Arad
Program / masura POR 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuuă”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate,  Management de proiect

Construirea unui drum si pod rutier

Tema proiect Construirea unui drum si pod rutier
Beneficiar Comuna Taut , Jud. Arad
Program / masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare, Management de proiect