Realizarea unui centru de afaceri prin extinderea unei constructii existente, construirea unei hale , dotarea cu mobilier si echipamente TIC

Tema proiect Realizarea unui centru de afaceri prin extinderea unei constructii existente, construirea unei hale , dotarea cu mobilier si echipamente TIC
Beneficiar S.C. DECAN CONSULTING S.R.L.
Program / masura POR 4.1 “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate,  Management de proiect