Construirea unei cladiri de birouri cu destinatia de centru de afaceri, dotarea cu mobilier si echipamente TIC

Tema proiect Construirea  unei cladiri de birouri cu destinatia de centru de afaceri, dotarea cu mobilier si echipamente TIC
Beneficiar S.C. GRADINA ECOLOGICA S.R.L.
Program / masura POR 4.1 “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare, Management de proiect