Construire hala de productie si dotarea cu o linie de productie necesara pentru fabricarea mobilei de bucatarie

Tema proiect Construire hala de productie si dotarea cu o linie de productie necesara pentru fabricarea mobilei de bucatarie
Beneficiar S.C. WANN TECHNIKA S.R.L.
Program / masura DMI 1.1 “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”
Servicii prestate Consultanta ,Elaborare PUZ , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic , Management de proiect