Construire centru de informare turistica

Tema proiect Construire centru de informare turistica
Beneficiar Comuna Buteni, judetul Arad
Program / masura PNDR Masura 313  “Încurajarea activităţilor turistice”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare