Reabilitarea caminului cultural

Tema proiect Reabilitarea caminului cultural
Beneficiar Comuna Paulis , Jud. Arad
Program / masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare, Management de proiect