Infiintare centru de documentari si informare

Tema proiect Infiintare centru de documentari si informare
Beneficiar Comuna Siria , Jud. Arad
Program / masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare, Management de proiect