Modernizarea centrului de ingrijire a persoanelor varstnice prin reabilitarea cladirilor existente, extinderea spatiilor de cazare si dotarea unitatii cu tehnica necesara

Tema proiect Modernizarea centrului de ingrijire a persoanelor varstnice prin reabilitarea cladirilor existente, extinderea spatiilor de cazare si dotarea unitatii cu tehnica necesara
Beneficiar Directia pentru Dezvoltare si Asistenta Comunitara  Arad
Program / masura POR 3.2  Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Servicii prestate Consultanta si management de proiect