Plantatie pomicola, construire hala depozitare, instalatii de irigare, achizitie utilaje

Tema de proiect Plantatie pomicola, construire hala depozitare, instalatii de irigare, achizitie utilaje
Beneficiar S.C. CODLEA FRUCT S.R.L
Program/Masura PNDR Masura 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Proiectare