Dezvoltarea fermei zootehnice prin achizitia de utilaje si echipamente tehnologice

Tema de proiect Dezvoltarea fermei zootehnice prin achizitia de utilaje si echipamente tehnologice
Beneficiar TASEDAN ALEXANDRU “LACTO-VEST” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Program/Masura PNDR Masura 112 “Instalarea tanarului fermier“
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare, Management de proiect