Modernizare Strada Podului, Sat Cuvin, Com. Ghioroc, jud. Arad

Tema de proiect Modernizare Strada Podului, Sat Cuvin, Com. Ghioroc, jud. Arad
Beneficiar Comuna Ghioroc , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare  , Studiu de fezabilitate, Management de proiect