Reabilitare retele de trotuare in interiorul comunei Seitin

Tema de proiect Reabilitare retele de trotuare in interiorul comunei Seitin
Beneficiar Comuna Seitin , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Management de proiect