Dotare Camine Culturale din Satele Paulis si Sambateni, jud. Arad

Tema de proiect Dotare Camine Culturale din Satele Paulis si Sambateni, jud. Arad
Beneficiar Comuna Paulis , Jud. Arad
Program/Masura PNDR Masura 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Servicii prestate Consultanta , Elaborare proiect de finantare, Management de proiect