Servicii

Pe parcursul celor unsprezece ani de activitate am castigat experienta in diverse domenii cum ar fi: agricultura, energie, productie, servici, turism, infrastructura de utilitati, transport si in domeniul social. Am implementat proiecte cu fonduri structurale sau fonduri europene nerambursabile finantate prin: SAPARD, PNDR, POR, POSCCE, Fondul de Mediu, Fonduri Guvernamentale si alte surse de finantare. Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina de portofoliu. Principalele categorii de servicii pe care vi le oferim cu maxim profesionalism:

Consultanta

Consultanta in afaceri
 • Analiza oportunitatilor de afaceri
 • Consultanta si suport in vederea infiintarii si dezvoltarii afacerilor
 • Evaluarea proiectelor de investitii
Consultanta pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile:
 • Consultanta pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile: identificarea oportunitatilor de finantare, evaluarea eligibilitatii solicitantului si a proiectului,  evaluarea criteriilor de punctare si formularea recomandarilor pentru cresterea sanselor de succes .
 • Elaborarea planurilor de afaceri, a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc.
 •  Completarea cererilor de finantare si a anexelor aferente
 • Completarea cererilor de rambursare
 • Alte studii si documentatii specifice
 • Consultanta post implementare
 • Consultanta in colaborarea cu institutiile si autoritatile avizatoare
 • Consultanta si suport in vederea identificarii oportunitatilor de creditare
 • Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii creditelor

Management de proiect

 • Managementul proiectelor de investitii
 • Urmarirea contractelor de executie a lucrarilor

Proiectare

 • Studii de oportunitate
 • Proiectare planuri de urbanism PUZ, PUD : intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea planurilor de urbanism, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare.
 • Proiectare constructii civile si industriale: elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru toate specialitatile ( arhitectura, rezistenta, instalatii interioare si retele edilitare). Documentatii pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
 • Proiectare capacitati pentru producerea energiei : elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, studii de solutie, documentatii pentru autorizatii de infiintare, licente de producator, acreditare, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru functionarea parcurilor fotovoltaice, a centralelor cu biogaz si biomasa sau pentru alte investitii similare.
 • Expertize tehnice, studii topografice si geotehnice.
 • Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare.
 • Alte studii si proiecte specifice.